top of page

RESOURCES

CULTURAL AND LINGUISTIC IDENTITY PORTFOLIO

The Cultural and Linguistic Identity Portfolio (CLIP) is a hands-on tool meant for culturally diverse schools to invite their students‘ complex identities into the classroom. Through the six imaginative activities of the portfolio, students reflect on their cultural heritage, while at the same time getting familiarized with that of their peers, this all resulting in a happy intercultural buzz.
However, the portfolio goes further than celebrating diversity, as it also actively challenges stereotypes and dismantles the harmful taboo on multilingualism by giving space to students‘ languages.

Screenshot 2020-12-12 at 14.08.23.png
Untitled document(1).png

CULTURELE EN TALIGE IDENTITEIT PORTFOLIO

Het Culturele en Talige Identiteit Portfolio (CTIP) is een handig middel bedoeld voor cultureel diverse scholen om de complexe identiteiten van leerlingen te verwelkomen in de klas.
Door de zes fantasierijke activiteiten in het portfolio reflecteren leerlingen op hun culturele erfgoed terwijl zij tegelijk bekend raken met dat van hun klasgenoten, wat resulteert in een vrolijke interculturele sfeer. Echter, het portfolio gaat verder dan het vieren van diversiteit gezien het ook actief stereotypes uitdaagt en het schadelijke taboe op meertaligheid ontwapend door de ruimte te bieden aan de talen van leerlingen.

PORTFOLIO ZUR KULTURELLEN UND SPRACHLICHEN IDENTITÄT (GERMAN VERSION)

Das Portfolio „Kulturelle und sprachliche Identität“ ist ein praktisches Tool für Schulen mit kultureller Vielfalt, um die unterschiedlichen Identitäten ihrer SchülerInnen in den Unterricht einzubringen. Die sechs kreativen Übungen des Portfolios ermöglichen es den SchülerInnen, ihr kulturelles Erbe zu reflektieren. Gleichzeitig beschäftigen sie sich mit der Herkunft ihrer MitschülerInnen und so entsteht ein buntes gemeinsames Ganzes. In den Übungen hinterfragen SchülerInnen auch Stereotypen,
die im Zusammenhang mit Mehrsprachigkeit auftreten.

Screenshot 2021-04-29 at 14.26.51.png
Screenshot 2023-12-05 at 16.08.28.png

ABOUT ME / DIT BEN IK

This simple but powerful booklet enables young learners to share their cultural background with their classmates and teachers. The booklet is based on principles from Culturally Responsive Teaching and focuses on personal aspects of culture. The booklet is bilingual: English and Dutch. Ask parents to help their children with filling in the booklet - guaranteed fun!

FROM CLASS TO COMMUNITY

From Class to Community is an unconventional English Language Teaching book, and an excellent tool for teachers who care. It looks beyond the traditional ELT class, and beyond the student as a language learner. By using the lively activities presented in this book, you can help your students become more cooperative, aware and open-minded, while improving their English.

from-class-to-community-a-723x1024.jpg
Resources: Resources and Tips
bottom of page